Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή γεφύρας Θεόπετρας επί του ΛηΘαίου ποταμού
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :810,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :10/12/2012
Ημερομηνία Ένταξης :10/12/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :10/12/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Επαρχιακή Οδοποιία - Έργα για την αποκατάσταση και βελτίωση της κυκλοφορίας με κατασκευή γεφυρών.