Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Επιχειρησιακό σχέδιο για την κατασκευή υποβρυχίων μουσείων και καταδυτικών πάρκων στις Νήσους Σποράδες και στον Δυτικό Παγασητικό
Δικαιούχος :2040116 - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :30,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :17/05/2012
Ημερομηνία Ένταξης :22/02/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :85 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος