Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ολοκλήρωση κατασκευής δυο κάτω διαβάσεων στις θέσεις Σαράγια και Γκαζελο του Δήμου Τρικκαίων και κατασκευή Α.Σ.Ι.Δ. στη σιδ/κή γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα
Δικαιούχος :10318 - ΕΡΓΟΣΕ
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :2,915,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/03/2013
Ημερομηνία Ένταξης :12/06/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :16 - Σιδηροδρομικό δίκτυο
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Κατασκευή / Αναβάθμιση Υπεραστικού Σιδηροδρομικού Δικτύου