Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Δικαιούχος :1083560 - Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :1,000,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/02/2013
Ημερομηνία Ένταξης :13/08/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας