Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Έργα αναβάθμισης περιοχής ROM στη Νέα Σμύρνη
Δικαιούχος :40131192 - Δήμος Λαρισαίων
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :250,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :10/10/2012
Ημερομηνία Ένταξης :13/08/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού