Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή αντλιοστασίου και δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο συνοικισμό των Τσιγγάνων του Δήμου Τρικκαίων
Δικαιούχος :4040506 - Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :546,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :11/10/2012
Ημερομηνία Ένταξης :13/08/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :26/06/2013
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού