Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο συνοικισμό ΡΟΜΑ στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας
Δικαιούχος :4040501 - Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Περιοχής Βόλου
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :300,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :24/09/2012
Ημερομηνία Ένταξης :13/08/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού