Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
Δικαιούχος :1083593 - Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :310,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/11/2012
Ημερομηνία Ένταξης :15/06/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.2 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας