Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια εξοπλισμού σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑμεΑ Δήμου Κιλελέρ
Δικαιούχος :40131195 - Δήμος Κιλελέρ
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :200,669.58 €
Ημερομηνία Έναρξης :16/08/2012
Ημερομηνία Ένταξης :15/06/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων