Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ανάδειξη υπέρειας κρήνης στον αρχαιολογικό χώρο Φερών - Βελεστίνου
Δικαιούχος :18025024 - ΙΓ ΕΠΚΑ (Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων) Ν. Μαγνησίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :450,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :05/07/2012
Ημερομηνία Ένταξης :15/06/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
2η Τροποποίηση της Πράξης [Αρχείο pdf - 1.44 MB]
1η Τροποποίηση της Πράξης [Αρχείο pdf - 1.24 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς