Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Συντήρηση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καναλιων Μαγνησίας
Δικαιούχος :1010803 - Δ/νση Αναστηλώσεων Βυζ.& Μετβυζ. Μνημέιων
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :592,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :28/09/2012
Ημερομηνία Ένταξης :15/06/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς