Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αγωγός ακάθαρτων οικισμού Αθιγγάνων
Δικαιούχος :40122170 - Δήμος Σοφάδων
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :117,886.18 €
Ημερομηνία Έναρξης :07/09/2012
Ημερομηνία Ένταξης :15/06/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού