Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δ.Δ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :1,700,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :02/04/2012
Ημερομηνία Ένταξης :11/04/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :53 - Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Πρόληψη κινδύνων (Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμών)