Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο Βόλο
Δικαιούχος :501103 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :6,100,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :11/11/2012
Ημερομηνία Ένταξης :25/05/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :28/08/2013
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση