Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αποκατάσταση τμήματος πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μετατροπή του σε πανεπιστημιακό κτίριο για τις ανάγκες του τμήματος οικονομικών επιστήμων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο Βόλο
Δικαιούχος :501103 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :9,957,630.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :14/11/2012
Ημερομηνία Ένταξης :25/05/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :28/11/2013
Σχετικά Έγγραφα
2η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.13 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση