Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας (δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων)
Δικαιούχος :4040503 - Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :356,530.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :21/08/2012
Ημερομηνία Ένταξης :12/06/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :10/07/2013
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού