Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Έργα αναβάθμισης οικισμού Τσιγγάνων Δήμου Τυρνάβου
Δικαιούχος :40131197 - Δήμος Τυρνάβου
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :790,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :25/09/2012
Ημερομηνία Ένταξης :12/06/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού