Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αναβάθμιση - ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και οδών στο Βορειοδυτικό τόξο της πόλεως των Φαρσάλων
Δικαιούχος :40131198 - Δήμος Φαρσάλων
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :598,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :26/07/2012
Ημερομηνία Ένταξης :12/06/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού