Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στα Δ.Δ. Βόλου και Νέας Ιωνίας με χρήσεις οικολογικών στοιχείων
Δικαιούχος :40135103 - Δήμος Βόλου
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :991,696.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/09/2012
Ημερομηνία Ένταξης :29/03/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.04 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις σε Οικιστικά Κέντρα - ΚΘΠ 54 Άλλα Μέτρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Πρόληψη Κινδύνων