Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης και Φιλύρας
Δικαιούχος :40145172 - Δήμος Πύλης
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :327,731.09 €
Ημερομηνία Έναρξης :30/04/2012
Ημερομηνία Ένταξης :16/03/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό