Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ανέγερση Δημοτικού σχολείου Καλών Νερών
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :1,060,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :02/04/2012
Ημερομηνία Ένταξης :21/02/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/08/2013
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Έργα Ανάπτυξης - Βελτίωσης Υποδομών στην Προσχολική, Α΄ Βάθμια και Β΄ Βάθμια Εκπαίδευση