Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια εξοπλισμού στο ειδικό Δημοτικό και στο τμήμα ένταξης του 3ου Δημοτικού σχολείου Φαρσάλων
Δικαιούχος :40131198 - Δήμος Φαρσάλων
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :7,013.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/03/2012
Ημερομηνία Ένταξης :15/02/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.04 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων