Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ολοκλήρωση κόμβου και οδός πρόσβασης προς Σ.Μ.Α. Αγιάς
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :272,270.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :15/05/2012
Ημερομηνία Ένταξης :31/01/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :09/09/2013
Σχετικά Έγγραφα
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.04 MB]
2η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.93 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Λοιπές Υποστηρικτικές Δράσεις για την Ασφαλή Διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων