Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Διαμορφώσεις στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ - Εξοδός
Δικαιούχος :40131192 - Δήμος Λαρισαίων
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :600,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/03/2012
Ημερομηνία Ένταξης :23/01/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Άλλες Κοινωνικές Υποδομές