Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Αργαλαστής
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :690,700.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :15/03/2012
Ημερομηνία Ένταξης :31/01/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.73 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Λοιπές Υποστηρικτικές Δράσεις για την Ασφαλή Διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων