Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Περιφερειακής Εμβέλειας
Προϋπολογισμός :1,000,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :30/03/2012
Ημερομηνία Ένταξης :19/01/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :57 - Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών