Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομονάστηρου - Γόμφων
Δικαιούχος :40145172 - Δήμος Πύλης
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :749,593.50 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/03/2012
Ημερομηνία Ένταξης :03/02/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό