Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Κατασκευή νηπιαγωγείου στη Χαραυγή
Δικαιούχος :40131192 - Δήμος Λαρισαίων
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :905,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :20/03/2012
Ημερομηνία Ένταξης :21/02/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Έργα Ανάπτυξης - Βελτίωσης Υποδομών στην Προσχολική, Α΄ Βάθμια και Β΄ Βάθμια Εκπαίδευση