Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν. Καρδίτσας
Δικαιούχος :1083532 - Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσης "Ο Άγιος Σεραφείμ"
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :140,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/12/2011
Ημερομηνία Ένταξης :22/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας