Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Δημιουργία περιφερειακών ιατρείων ΤΔ Σούρπης και ΤΔ Καναλίων
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :671,403.47 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/12/2012
Ημερομηνία Ένταξης :22/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
2η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
1η Τροποποίηση Πράξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Υποδομές Υγείας