Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) για ΑμεΑ Δήμου Λαρισαίων
Δικαιούχος :40131192 - Δήμος Λαρισαίων
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :549,351.83 €
Ημερομηνία Έναρξης :03/04/2012
Ημερομηνία Ένταξης :30/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων