Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑμεΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου
Δικαιούχος :40135107 - Δήμος Ρήγα Φεραίου
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :20,370.03 €
Ημερομηνία Έναρξης :15/01/2012
Ημερομηνία Ένταξης :28/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων