Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ανάδειξη ιαματικής πηγής Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :307,500.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :30/03/2012
Ημερομηνία Ένταξης :29/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :56 - Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάδειξη - Προβολή Τοπίων και Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς