Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ανάδειξη της περί των τειχών του Κάστρου της πόλης περιοχής
Δικαιούχος :40145170 - Δήμος Τρικκαίων
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :202,950.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :31/03/2011
Ημερομηνία Ένταξης :29/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :56 - Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάδειξη - Προβολή Τοπίων και Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς