Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Βελτίωση και σήμανση δικτύου ορειβατικών μονοπατιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δικαιούχος :40122167 - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :173,294.24 €
Ημερομηνία Έναρξης :30/03/2013
Ημερομηνία Ένταξης :29/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :56 - Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάδειξη - Προβολή Τοπίων και Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς