Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προστασία, ανάπλαση, ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Ρεντίνας - Α΄ Φάση
Δικαιούχος :40122170 - Δήμος Σοφάδων
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :310,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :02/04/2012
Ημερομηνία Ένταξης :29/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :56 - Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Ανάδειξη - Προβολή Τοπίων και Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς