Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Περιβαλλοντική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή παλαιών φυλάκων Τρικάλων - σύνδεση με ποταμό Ληθαίο
Δικαιούχος :40145170 - Δήμος Τρικκαίων
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :1,500,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/05/2012
Ημερομηνία Ένταξης :13/01/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις σε Οικιστικά Κέντρα - ΚΘΠ 54 Άλλα Μέτρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Πρόληψη Κινδύνων