Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής Απιδανού ποταμού
Δικαιούχος :40131198 - Δήμος Φαρσάλων
Περιφερειακή Ενότητα :Λάρισας
Προϋπολογισμός :331,157.25 €
Ημερομηνία Έναρξης :22/02/2010
Ημερομηνία Ένταξης :13/01/2012
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 0.99 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις σε Οικιστικά Κέντρα - ΚΘΠ 54 Άλλα Μέτρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Πρόληψη Κινδύνων