Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλμυρού
Δικαιούχος :40135104 - Δήμος Αλμυρού
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :208,902.59 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/04/2012
Ημερομηνία Ένταξης :05/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων