Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Ασφαλτόστρωση της οδού Ν. Κλήμα - Τζιλάλη - Χ.Υ.Τ.Α.
Δικαιούχος :40135020 - Δήμος Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας
Περιφερειακή Ενότητα :Μαγνησίας
Προϋπολογισμός :2,402,475.81 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/02/2012
Ημερομηνία Ένταξης :21/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Λοιπές Υποστηρικτικές Δράσεις για την Ασφαλή Διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων