Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προστασία διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη Ποταμού
Δικαιούχος :40122170 - Δήμος Σοφάδων
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :1,820,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/04/2011
Ημερομηνία Ένταξης :15/12/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :53 - Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Πρόληψη κινδύνων (Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμών)