Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια εξοπλισμού 1ου ειδικού σχολείου Καλαμπάκας & Τ.Ε. 1ου Γυμνάσιου Καλαμπάκας
Δικαιούχος :40145171 - Δήμος Καλαμπάκας
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :20,518.86 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/01/2012
Ημερομηνία Ένταξης :23/11/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων