Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Ε. 2ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 4ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 7ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 4ου ΓΕΛ, ειδικού Δημοτικού σχολείου Καρδίτσας, ειδικού Δημοτικού σχολείου Καρδίτσας, Τ.Ε. 7ου Δημοτικού σχολείου και Τ.Ε. 6ου Δημοτικού σχολείου
Δικαιούχος :40122165 - Δήμος Καρδίτσας
Περιφερειακή Ενότητα :Καρδίτσας
Προϋπολογισμός :159,652.16 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/02/2012
Ημερομηνία Ένταξης :04/11/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων