Ενταγμένα Έργα

Τίτλος :Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων Τρικάλων
Δικαιούχος :2010005 - Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειακή Ενότητα :Τρικάλων
Προϋπολογισμός :2,300,000.00 €
Ημερομηνία Έναρξης :01/11/2011
Ημερομηνία Ένταξης :10/11/2011
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
Ταμείο συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση :Ενταγμένο
Τελευταία Ενημέρωση :30/11/2012
Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης [Αρχείο pdf - 1.19 MB]
Σχετική Πρόσκληση
Άλλες Κοινωνικές Υποδομές