Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013" θα πραγματοποιηθεί Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009 στο Καρπενήσι.

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008 στο ξενοδοχείο Du Lac.