4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στα Καμένα Βούρλα η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013».