5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2013, στην Αγριά Βόλου (Ξενοδοχείο Valis Resort)