3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 στην Λάρισα στο ξενοδοχείο Larissa Imperial.