Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2013, στην Αγριά Βόλου (Ξενοδοχείο Valis Resort)

Σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Γραπτές διαδικασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στα Καμένα Βούρλα η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013».

 

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 στην Λάρισα στο ξενοδοχείο Larissa Imperial.