Ηλεκτρονική Υποβολή Προεγκρίσεων

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δικαιούχους ότι από 10 Οκτωβρίου 2013, καθίσταται υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Υποβολή των προεγκρίσεων για δημοπράτηση προμηθειών – υπηρεσιών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.mnec.gr στο σύστημα δηλαδή της Ηλεκτρονικής Υποβολής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Αναλυτικές οδηγίες και συμπληρωματικά στοιχεία:

 Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ

Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών – υπηρεσιών

 Όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ και κυρίως οι δικαιούχοι, ότι από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα πρέπει, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα έντυπα του ΟΠΣ μέσω της Ηλεκτρονικής Υποβολής.

Έτσι όλοι οι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν στην απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή από την διεύθυνση http://logon.mnec.gr, επιλογή «Δημιουργία νέου χρήστη Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ»

Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία οι υπεύθυνοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο γραφείο ΟΠΣ της ΕΔΑ Θεσσαλίας (2413.505123, -52) για την ενεργοποίηση των κωδικών για την πρόσβαση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Υποβολής  

Συνιστάται η υποβολή ενός αιτήματος ανά φορέα – δικαιούχου  (και όχι ανά έργο ή χειριστή του δικαιούχου) για την καλύτερη παρακολούθηση των υποχρεώσεων τους.   

Οδηγίες για την ηλεκτρονική  υποβολή μπορούν να λαμβάνουν οι φορείς από την Ιστοσελίδα της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessalia-espa.gr)  καθώς από την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ (www.ops.gr).

  • Για το μάθημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιούχου πατήστε εδώ